Google Cng cụ tm kiếm ty chỉnh

Thực hiện tm kiếm trang web của bạn dễ dng

Với Tm kiếm ty chỉnh của Google, hy thm hộp tm kiếm vo trang chủ của bạn để gip mọi người tm thấy những thứ họ cần trn trang web của bạn.

Đăng k - hon ton miễn ph

  • Nhận kết quả tm kiếm nhanh v ph hợp
  • Ty chỉnh giao diện kết quả tm kiếm để khớp với thiết kế trang web của bạn
  • Kiếm tiền từ cc quảng co m chng ti hiển thị bằng cch sử dụng AdSense cho tm kiếm