Google Công cụ t́m kiếm tùy chỉnh

Thực hiện t́m kiếm trang web của bạn dễ dàng

Với T́m kiếm tùy chỉnh của Google, hăy thêm hộp t́m kiếm vào trang chủ của bạn để giúp mọi người t́m thấy những thứ họ cần trên trang web của bạn.

Đăng kư để biết thông tin cơ bản - miễn phí

  • Nhận kết quả t́m kiếm nhanh và phù hợp
  • Tùy chỉnh giao diện kết quả t́m kiếm để khớp với thiết kế trang web của bạn
  • Kiếm tiền từ các quảng cáo mà chúng tôi hiển thị bằng cách sử dụng AdSense cho t́m kiếm

Kiểm soát nhiều hơn nếu bạn cần

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2017, Google sẽ ngừng bán Google Site Search, phiên bản trả phí của Công cụ t́m kiếm tùy chỉnh. Tất cả giao dịch mua hàng và gia hạn mới phải diễn ra trước ngày này. Sản phẩm này sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn trước ngày 1 tháng 4 năm 2018. Thông báo này không ảnh hưởng đến Công cụ t́m kiếm tùy chỉnh.
  • Bắt đầu ở mức phí $100 một năm, tăng thêm các cách bạn có thể tinh chỉnh thiết kế (chẳng hạn như chọn không xem quảng cáo hoặc nhăn hiệu Google)
  • Nhận các tính năng mạnh mẽ bổ sung dành cho doanh nghiệp lớn và nhỏ
  • T́m hiểu thêm