Google Cng cụ tm kiếm ty chỉnh

Thực hiện tm kiếm trang web của bạn dễ dng

Với Tm kiếm ty chỉnh của Google, hy thm hộp tm kiếm vo trang chủ của bạn để gip mọi người tm thấy những thứ họ cần trn trang web của bạn.

Đăng k để biết thng tin cơ bản - miễn ph

  • Nhận kết quả tm kiếm nhanh v ph hợp
  • Ty chỉnh giao diện kết quả tm kiếm để khớp với thiết kế trang web của bạn
  • Kiếm tiền từ cc quảng co m chng ti hiển thị bằng cch sử dụng AdSense cho tm kiếm

Kiểm sot nhiều hơn nếu bạn cần

  • Bắt đầu ở mức ph $100 một năm, tăng thm cc cch bạn c thể tinh chỉnh thiết kế (chẳng hạn như chọn khng xem quảng co hoặc nhn hiệu Google)
  • Nhận cc tnh năng mạnh mẽ bổ sung dnh cho doanh nghiệp lớn v nhỏ
  • Tm hiểu thm